תפילות, קידוש וסעודות

יין תפוחים לעניין טעימת המסובים לאחר הקידוש

תשובה לט

תשובה לט

בית דין ארץ חמדה - גזית | ט' ניסן תשפ"א