גירושין

אישה שהתגרשה שלא כדין ונישאה לגבר אחר

כיצד התיר בית הדין אישה שחשבה שמגורשת וחיה עם גבר אחר, ולאחר מכן התברר שהגירושין לא היו כדין, ועדיין נשואה לבעלה הראשון, ולכאורה 'אסורה לבעל ואסורה לבועל'.

הרב אליהו אברג'יל | ו' תשרי תשע"ד