שיעורים נוספים

הדרכה לקניית חמץ לאחר הפסח

הרב יצחק דביר | ניסן תשע"ז