הרב אברהם צוקרמן

גדול במידות וגדול במעשים

הספד לרב אברהם צוקרמן זצ"ל בלוויה.

הרב יורם צהר | ט"ו חשוון תשע"ד