נצבים

מהי תשובתו של אלישע בן אבויה?

מתוך העלון "חמדת ימים"

מתוך העלון "חמדת ימים"

הרב אריאל כהן | התשע"ד