דיני חוזים

פרשנות של אופציה בחוזה שכירות

תביעה בעניין אופציה בחוזה שכירות. התובעת רוצה לסיים את השכירות והנתבע לממש את האופציה.

בית דין רבני תל אביב | ב"ה