סגולת ומעלת עם ישראל

אהבת ישראל כן, הכרה לא

גדולי ישראל לא העלו על דעתם להיפגש עם רב רפורמי, ולא ראו בכך פגיעה באהבת ישראל, העובדות מצביעות על כך שהתנועה הרפורמית אינה מונעת את ההתבוללות בארה"ב ואינה עומדת תמיד לטובת האינטרסים של עם ישראל בארצו , תגובה לטורו של הרב אליעזר מלמד מהשבוע שעבר.

הרב יהושע ון-דייק | תמוז תשפ