בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
39587 שיעורים
  undefined
  48 דק'
  נצח ישראל

  כיצד יתכן שהעם הקדוש חוטא?

  שיעור 9 - פרק ב'

  עם ישראל הוא צאצא של האבות הקדושים, והטבע שלו של אהבת ה' ויראתו טבועה בו עמוק, וכיצד אם כן בדורות רבים עם ישראל חוטא ומתרחק מה', ובאופן חסר פרופורציה לכל העמים שסביבו? | שאלה זו נשאלה כבר על ידי ישעיה, ירמיה ומשה רבנו.

  הרב בן ציון אוריאל | ז' שבט תשפ"ג
  undefined
  45 דק'
  נצח ישראל

  רחל מאחדת את בניה

  שיעור 8 - פרק א' (המשך)

  אותיות ומילים מבטאות תוכן עמוק, ולכן יש משמעות לרמזים מילוליים | רחל אמנו נקברה על אם הדרך מארץ ישראל לגלות מכיוון שהיא הכח המאחד של עם ישראל, היא הכח הגורם לקיבוץ הגלויות ולהתאספות עם ישראל לארצו בבא העת.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ט טבת תשפ"ג
  undefined
  45 דק'
  נצח ישראל

  הגלות כהוכחה לגאולה

  שיעור 7 - פרק א' (המשך)

  לכל אומות העולם המצב של פיזור הוא מצב לא טבעי, אך לישראל זה עוד פחות טבעי, כיוון שעם ישראל אמור להיות הכח המאחד של אומות העולם, להיות 'אומת על' | לגלות יש שלושה מאפיינים; פיזור, שיעבוד, נדידה למקום זר, והגאולה תחזיר את עם ישראל לקדמותו | כבר בברית בין הבתרים, בה נחזתה הגלות, נחזתה גם הגאולה.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ב טבת תשפ"ג
  undefined
  48 דק'
  נצח ישראל

  קיבוץ גלויות כחוק טבע

  שיעור 6 - פרק א' (המשך)

  הקדוש ברוך הוא ברא טבע קבוע, ולעיתים הוא עושה מאורעות החורגים מן הטבע, אך סופו של הטבע לחזור לקדמותו כקפיץ | טבעו של עולם שפרטים בעלי מכנה משותף מתקבצים יחד, ולכן עם ישראל עתיד לחזור למציאותו המקורית, כל עם ישראל יחד בארץ ישראל.

  הרב בן ציון אוריאל | ט"ו טבת תשפ"ג
  undefined
  48 דק'
  נצח ישראל

  פיזיקה אריסטוטלית וגאולת ישראל

  שיעור 5 - פרק א'

  כדי להבין דבר מה צריך להבין את הפכו, ולכן כדי להבין את הגאולה צריך להבין מהי הגלות ומהם מניעיה | טבעו של העולם שכל דבר שואף לחזור למקומו הטבעי, וכך ישראל שואפים תמיד לחזור למקומם הטבעי - ארץ ישראל, והימצאות שלהם בגלות היא כקפיץ מתוח שעתיד לשוב למקומו.

  הרב בן ציון אוריאל | ח' טבת תשפ"ג
  undefined
  52 דק'
  נצח ישראל

  נצח ישראל ושאר ספרי המהר"ל

  שיעור 4 - הקדמה לנצח ישראל - המשך

  הבניין שבונה המהר"ל בספר 'נצח ישראל' הוא חלק מתוך המהלך השלם המתואר בחלקו הראשון של ספר 'נר מצוה', המתאים בעיקר לחנוכה אך לא רק | שם הספר 'נצח ישראל' בא לבטא את נצחיותם של ישראל, ואת ניצחונם העתידי על המלכות הרביעית | ספרי המהר"ל מקיפים את כל חלקי התורה והחיים.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ה כסלו תשפ"ג
  undefined
  49 דק'
  נצח ישראל

  גאולת מצרים ממשיכה לעד

  שיעור 3 - הקדמה לנצח ישראל - המשך

  המדרגה שקנינו ביציאת מצרים החלה אז וממשיכה עד לימינו, הזרוע הנטויה ממשיכה לנטות עד עצם היום הזה | הגאולה השלימה בקיבוץ הגלויות תמשך מכוח יציאת מצרים, ולכן לא יהיה צורך להזכיר את יציאת מצרים בפני עצמה.

  הרב בן ציון אוריאל | י"ז כסלו תשפ"ג
  undefined
  49 דק'
  נצח ישראל

  יציאת מצרים כבסיס לביאת המשיח

  שיעור 2 - הקדמה ל'נצח ישראל'

  יציאת מצרים היא לא רק העתקת עם ישראל ממצרים לארץ ישראל, אלא גם בניית הקומה הרוחנית של העם, והיא מלווה אותנו עד עצם היום הזה | לאחר הגאולה השלימה ביאת המשיח תהיה עיקר, אך גם יציאת מצרים תיזכר כטפלה לה | הגאולה האחרונה תיבנה על גבי יציאת מצרים.

  הרב בן ציון אוריאל | י' כסלו תשפ"ג
  undefined
  49 דק'
  נצח ישראל

  העיסוק בסגולת ישראל

  שיעור 1

  העיסוק בסגולת ישראל הוא חלק בלתי נפרד מאמונת הייחוד, והעיסוק בו מהווה בסיס לאמונה בתורה ולקיום מצוותיה. גם בקריאת שמע ובעשרת הדברות מוזכרת סגולת ישראל, ואף ראשונים רבים עסקו בזה, אך המהר"ל ב'נצח ישראל' מרחיב על כך במיוחד. המהר"ל היה גדול ומוערך אף בדורו, ולמרות שחי בדורות האחרונים הוא נחשב כאחד מהראשונים.

  הרב בן ציון אוריאל | ג' כסלו תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  חלק ב - הא-לוה, הבריאה והנבואה

  הזמן במעשה בראשית

  שיעור 70 - ח"ב, פרק ל[1], פסקאות 1-5

  חלנו בלימוד רמזי הרמב"ם לסודות מעשה בראשית שבפרק ל, ופתחנו בפרשייה העמוקה של בריאת הזמן עם בריאת העולם והעדרו קודם לכן, ושל עניין מציאותו של הזמן כבר ביום הראשון לפני תיאור בריאת המאורות ביום הרביעי. פתרונות עמוקים לכל זאת ועוד - העלה הרמב"ם מדיוקי לשון הפסוק הראשון "בראשית ברא..." והשייך בו, ודן בהקשר זה גם במשמעות דברי חכמים על "סדר הזמנים" הקדום, ועל בריאת עולמות והחרבתם.

  הרב בן ציון אוריאל | ב אב התש"ף
  undefined
  40 דק'
  חלק ב - הא-לוה, הבריאה והנבואה

  חידוש העולם כיסוד התורה, ורמזי הסוד הכלולים באופן תיאורו בה

  שיעור 69 - ח"ב, פרק כט[3], פסקאות 32-36

  פתחנו בביאור המבנה והמהלך של "פרקי הבריאה": ביסוס חידוש העולם (יג-כו) ונצחיותו (כז-כט), ולבסוף ביאור עניין החידוש בתורה (ל-לא), המופיע בה בחכמה ובמעשה – בסודות החכמה שנרמזו בכלל תיאורו במעשה בראשית (פרק ל), ובחינוך להטמעתו בתודעה ע"י המעשה במצוות השבת המעידה עליו בביטוי מעשי (פרק לא). אחר, למדנו את פסקאותיו האחרונות של פרק כט, המהוות הקדמה לרמזי חכמת מעשה בראשית שיתבארו בפרק ל.

  הרב בן ציון אוריאל | א אב התש"ף
  undefined
  40 דק'
  חלק ב - הא-לוה, הבריאה והנבואה

  משך ימות העולם לפי חז"ל

  שיעור 68 - ח"ב, פרק כט[2], פסקאות 15-31

  השלמנו תחילה את ביאורי הרמב"ם למליצות המקראות הממשילות נפילת אומות וממשלתם בחורבן ובניין היקום. אחר, עסק הרמב"ם גם בדעת חז"ל בעניין משך ימות העולם ולימד על נצחיות המציאות וחוקיה גם לפיהם. ולבסוף הרמב"ם הרחיב על עניין הניסים וכיצד הם משתלבים עם חוקיות הטבע הקבועה של המציאות (והעמקנו לבאר את משנתו בעניין זה לאור אמירות סותרות לכאורה של הרמב"ם במקומות אחרים).

  הרב בן ציון אוריאל | כט תמוז התש"ף
  undefined
  40 דק'
  חלק ב - הא-לוה, הבריאה והנבואה

  "השַָּׁמיַםִ החַדֳָשׁיִם והְאָָרֶץ החַדֲָשׁהָ"

  שיעור - 67 ח"ב, פרק כט[ 1], פסקאות 1-14

  בפרק כט הרמב"ם ניגש להראות שאין בתנ"ך ובמאמרי חז"ל מאמרים המעידים בצורה חד משמעית שהעולם לא יתקיים לנצח, ולדעתו משמעות הפסוקים והמאמרים שחיצוניותם מורה כן - אינה כוונתם הפנימית האמיתית, ולכן הוא הולך ומבאר את כל המקורות הללו ע"פ הקשרם וע"פ דרכו והבנתו, והוא מבאר את משמעויותיהם הפנימיות ומראה שאין בהם שום עדות לשינוי השמיים והארץ או להעדר נצחיותם.

  הרב בן ציון אוריאל | כ''ח תמוז התש"ף
  undefined
  40 דק'
  חלק ב - הא-לוה, הבריאה והנבואה

  נצחיות המציאות

  שיעור - 66 ח"ב, פרקים כז-כח

  בפרק כז לימד הרמב"ם שנצחיות המציאות אינה סותרת את עובדת חידושה, ובפרק כח הוא הביא פסוקים המלמדים על נצחיות המציאות מקהלת, מתהילים ומירמיהו. כמו כן הוא דחה ברמז את סברת הרס"ג כאילו הניצחיות סותרת את חידוש העולם ולימד כיצד שלמה המלך לימד בקהלת הן על חידוש העולם והן על נצחיותו.

  הרב בן ציון אוריאל | כ''ז תמוז התש"ף
  undefined
  50 דק'
  חלק ב - הא-לוה, הבריאה והנבואה

  דברים מופלאים של ר' אליעזר הגדול

  שיעור - 65 ח"ב, פרק כו

  בהקשר לסוגיית חידוש העולם - הרמב"ם הביא מדרש פלא של ר' אליעזר הגדול, הראה את הקשיים שיכולים לצאת ממנו והרחיק מטעויות בהבנתו. ואנו השתדלנו להרחיב בביאורו ולפרשו לפי עומק כוונתו של הרמב"ם בו, תוך השוואה לדבריו במקומות אחרים ובכך ליישב את ההשגות שהשיגו על דיברי הרמב"ם שבפרק זה.

  הרב בן ציון אוריאל | כ''ד תמוז התש"ף
  undefined
  34 דק'
  חלק ב - הא-לוה, הבריאה והנבואה

  השלכותיה הכבירות של אמונת החידוש

  שיעור - 64 ח"ב, פרק כה[ 2], פסקאות 5

  תחילה למדנו כיצד אמונת החידוש מאפשרת את הניסים ואת הנבואה וההשגחה, וכיצד היא פותרת לנו מבוכות ושאלות קשות שמאמין הקדמות נבוך בהן ואינו יכול להינצל מהן. אחר, השלמנו את הפרק, והתבוננו במסקנות החשובות העולות ממנו בהבנת אופני ההנהגה האלוקית בשאלות יסודיות (כמו: טעם הבחירה בישראל, מועד נתינת התורה, תכלית המצוות ועוד), ובדרכי פירוש התורה הנכונות.

  הרב בן ציון אוריאל | כ''ג תמוז התש"ף
  undefined
  41 דק'
  חלק ב - הא-לוה, הבריאה והנבואה

  אבני יסוד בפרשנות התורה בסתירות בין תורה ומדע

  שיעור - 63 ח"ב, פרק כה[ 1], פסקאות 1

  תחילה ביארנו את מהלך פרקים יט-כד בהם באר הרמב"ם את טענות עדיפות החידוש על הקדמות (ודייקנו בפרט בעניינם של פרקים יט, כב, כד). אחר, ניגשנו ללימוד פרק כה. בפרק זה מבאר הרמב"ם מהם שתי הסיבות שלא מאפשרות לפרש את פסוקי המקרא בהתאם לדעות הקדמות של אפלטון ושל אריסטו. בכלל דבריו מלמדנו הרמב"ם עקרונות יסודיים בדרכי פרשנות התורה הנכונות, המהווים אבני גם יסוד באופני ההתמודדות הנכונה בסתירות בין התורה לשכל ולמדע (ובשולי דבריו הבאנו ראשונים רבים נוספים הילכו, למדו ולימדו אף הם בהתאם לעקרונות הללו). ועוד לימדנו הרמב"ם על ההבחנה היסודית ביחס התורה לדעת אפלטון ובין ייחסה לדעת אריסטו.

  הרב בן ציון אוריאל | כ''ב תמוז התש"ף
  undefined
  42 דק'
  חלק ב - הא-לוה, הבריאה והנבואה

  הכשלים האסטרונומיים שבמשנת אריסטו

  שיעור - 62 ח"ב, פרק כד

  פתחנו בהערה מעניינת מאת רבינו הראי"ה קוק על סוגי המחשבות שניתן ללמוד מהגויים. אחר, למדנו את פרק כד בו מבאר הרמב"ם את חוסר ההתאמה של המציאות האסטרונומית (כמיטב הכרתה בזמנו) לתיאוריות של אריסטו, ובזה הוא השלים את שטיחת טיעוניו כנגד סברת הקדמות, התומכות ומבססות את אמונת חידוש העולם.

  הרב בן ציון אוריאל | כ''א תמוז התש"ף
  undefined
  31 דק'
  חלק ב - הא-לוה, הבריאה והנבואה

  הכרעה אובייקטיבית בדיון מסופק

  שיעור - 61 ח"ב, פרק כג

  פתחנו בהערה משלימה לשיעור הקודם, ואחריה למדנו את פרק כג. פרק זה הוא פרק יסודי המלמד על דרך ההכרעה הנכונה בשאלת הקדמות והחידוש שבה עוסק כאן הרמב"ם, ויש בו גם מסר עקרוני כללי וחשוב על שאיפת האוביקטיביות הנדרשת לשם הגעה להכרעה נכונה גם בכלל שאר השאלות שאין בהן הוכחה לוגית חד משמעית. אובייקטיביות אמיתית היא רחוקה מלהימצא והרמב"ם מלמד על תנאיה בכישורים, בידע ובמידות.

  הרב בן ציון אוריאל | כ' תמוז התש"ף
  undefined
  30 דק'
  חלק ב - הא-לוה, הבריאה והנבואה

  בין א-לוהי אברהם לא-לוהי אריסטו

  שיעור - 60 ח"ב, השלמת פרק כב [2]

  השלמנו את טענותיו וקושיותיו של הרמב"ם על תפיסת הקדמות על דרך החיוב של אריסטו, (מאלו שבאר הרמב"ם בפרקנו), ולמדנו את סיכום האבסורדים והזרויות שבדעת הקדמות המובילות לקבל את דעת החידוש. אחת הטענות העיקריות על דעת אריסטו היא החסרון וחוסר היכולת לשנות את המציאות שהוא מייחס לא-לוה, שהוא נגד תפיסת השלימות הא-לוהית שכל בר דעת מכיר בה. נקודה זו היא מעיקרי ההבדל שבין "א-לוהי אברהם" לבין "א-לוהי אריסטו".

  הרב בן ציון אוריאל | י"ז תמוז התש"ף
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il