הלכות כלליות

פתיחת קופסאות שימורים בשבת

מתוך ישיבת בין הזמנים בישיבת בני צבי, בית אל

מתוך ישיבת בין הזמנים בישיבת בני צבי, בית אל

הרב ראובן טרופ