לך לך

פרשת לך לך – 'לכסף יש "ריח"

גליון 252

גליון 252

הרב יצחק חי זאגא | תשרי תשע"ז