שבת הגדול

ליבון וטהרה

בשבת הגדול לפני פסח קוראים את פרשת צו משום שבה מופיעה הגעלת כלים הרומזת לליבון וטהרת העולם שמתחילים בליל הסדר

הרב יצחק חי זאגא | ח' ניסן תשע"ז