ויגש

יוסף ויהודה - קדושה טבעית ונעלמת מול קדושה גלויה

לפרשת ויגש

בשיעור מבואר בצורה יסודית את ההבחנה בין תפקידו של יוסף כקדושה טבעית שאינה נראית לבין תפקידו של יהודה כקדושה גלויה בהתאמה לתהליכי הגאולה בימינו אלה.

הרב יצחק חי זאגא | טבת התשע"ה