עשרת המכות

מכת כינים

פסח תשע"ו

לא היתה זו מכת גירוד אלא הפיכת אדמת מצרים לכינים. מה הענין לשמוט האדמה מתחת רגלי מצרים ודוקא עם כנים?

הרב יצחק חי זאגא | י' ניסן תשע"ו