הקרקע והפירות

שיעור לגננים

שיעור על הטיפול בגינה בשמיטה.

הרב יוסף אפרתי