נושאים שונים

התמודדות הלכתית לצוותי החירום במד"א

הרב מעלה נקודות הלכתיות שאיתם צריך להתמודד החובש בפעילותו במד"א

הרב יוסי בן שחר | א' אב התשע"ד