התבוננות אמונית

המשכת קדושת השבת אל תוך החיים

סעודת מלוה-מלכה, כחיבור בין תכלית אידיאלית: שבת, עולם שעתיד לבוא, חיי הקודש של ישיבה, לבין המציאות הגשמית החסרה עדיין את אותה רוממות...

הרב בני אלון