שיחות לפני הגירוש

בטחון בה' בכל מצב

דברי חיזוק של הרב אשר וייס בכפר דרום בשלושת השבועות תשס"ה.

הרה"ג אשר וייס | שלושת השבועות תשס"ה