מלחמת "חרבות הברזל"

פדיון שבויים בעת הזאת - מחיר מופקע או הגיוני?

הדיון במקורות החל מהגמרא עבור בראשונים וכלה באחרונים סביב סוגיית : אין פודים שבויים יתר על כדי דמיהם. בין השאר, בירור בערכאת עבדים במצב בריאותי דומה לשבויים.

הרה"ג אשר וייס | י"ב כסלו תשפ"ד