דיני הצומות

דיני הצומות

חוברת הכנה לקראת לידה

א) הצומות הקלים, ב) ט' באב, ג) יום הכיפורים,

הרב עודד מילר | תמוז תשפ