נקודה בהלכה – הרב עודד מילר

יום כיפור - איך נדע מי פטור מהצום?

האם נשים בהריון גם צמות ביום כיפור? ומה דין חולה? ואיך שותים ואוכלים לשיעורים? הרב עודד מילר מסביר הלכה למעשה

הרב עודד מילר | אלול תשפ"א