דרכי הגאולה

"ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח"

'אמת ואמונה' בית מדרש לאמונה לע"נ שמשון יונגסטר

סקירה על דמויותהם של דוד וחזקיהו מתוך המעלות והחסרונות שהגמרא מונה והבנת המודל למשיח העתידי.

הרב דני סיגליס | ב' אב התשע"ד