בראשית

'ויכולו'

מתוך הספר 'דורשי עונג'

מתוך הספר 'דורשי עונג'

הרב אבישי נתן מייטליס | תשרי תשפ"ג