מלאכות שבת

הנחת סיר על פלטה בשבת

שאלו סיר והנחוהו על הפלטה עם כבד (צלוי לאחר ג' ימים) בשבת

הרב אבישי נתן מייטליס | אדר תשפ