צדקה והלואה

אם מותר לשלם מ'מעשר כספים' שכר לימוד

אם מותר לשלם מ'מעשר כספים' שכר לימוד, כלכלה ונישואי הילדים.

הרב אבישי נתן מייטליס | שבט תשפ"ג