מלכויות זכרונות ושופרות

אמירת אבינו מלכנו בשבת

הרב אבישי נתן מייטליס | אלול תשפ"ג