מזוזה ומעקה

תשלום עבור מזוזות מהודרות

שוכר קבע מזוזות מהודרות מאוד בדירה. משהסתיימה תקופת השכירות, נמנע מלהסיר את מזוזתיו בשל האיסור להסירן, וביקש מהשוכר הבא אחריו את דמיהן, כדי שירכוש מזוזות מהודרות לדירה שעובר אליה. הדייר החדש התנגד לשלם.

הרב אבישי נתן מייטליס | אלול תשפ"ב