איך מחנכים, משמעת ואהבה

מורה הבטיח קרטיב אם יתפללו, ולא נותן כעונש

הרב אבישי נתן מייטליס | תמוז תשפ