שמיני

נשמת המשכן

* ברכת השכינה במעשה ידיכם. * השכינה במשכן כמו הנשמה באדם. * החומר - אין, הרוח - יש.

הרב נעים בן אליהו זצ"ל