תזריע

ענווה על הפנים

*מעלת העיסוק בנגעים. *משמעות העומק בעור הנגע. *בוהר העור מגיע ממצבו הרוחני של האדם. *שתי דרגות בענווה.

הרב נעים בן אליהו זצ"ל