קדושים

ישרות ודקדוק במצוות - נתיב דו סטרי

ה' דורש דיוק במצוות, ובתמורה הוא מדקדק ונאמן בתשלום השכר לבניו.

הרב נעים בן אליהו זצ"ל