בלק

אהבה מעל ומעבר

*חטאו של בלעם שעושה רק מה שמצווה ולא מאהבה. *החטא מתגלה בתלמידים. *מעלת אברהם אבינו ועם ישראל - אהבת ה'. *השכר בעולם הזה לענווים אוהבי ה'. *תיקון חטא בלעם בקנאת פנחס.

הרב נעים בן אליהו זצ"ל