ספר משלי

תוכחות שונות לסוגי אנשים שונים

משלי פרק ט'

מיהו המוזמן ל"סעודת חכמה"; אדם הרוצה להיתקן חייב הוא להכין נפשו לשינוי; לימוד תורה משפיע על העבודה על המידות; הבעייתיות שבהוכחת הלץ; דרך הוכחת הרשע.

הרב עידו יעקובי | יט' סיוון תשס"ח