עניינו של יום

יום העצמאות

הרב מישאל דהאן זצוק"ל | אייר תשס"ג