ענינו של יום

יום כיפור

ביום כפור נמחלים חטאתינו; האומר אחטא ויום הכפורים מכפר אין יום הכפורים מכפר כשם שלא ניתן לרמות אדם יחיד או ציבור שלם, קל וחומר את הקב"ה; על עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר ולכן עלינו לסלוח למחול כדי שימחל גם לנו ונוכל לעמוד לפני ה' במצפון נקי,

הרב מישאל דהאן זצוק"ל | חודש תשרי