מוסר מלכים

קדושת בית הכנסת

הרב מישאל דהאן זצוק"ל | תשרי תשס"ט