שביעית בעידן הגאולה התשע"ה

דיני שביעית הנוהגים בתחומיה השונים של ארץ ישראל

הרב אביאל סליי | ט' סיון התשע"ה