שביעית בעידן הגאולה התשע"ה

"רוב יושביה עליה" - חזון אחרית הימים או מציאות קרובה?

הרב יעקב יהודה יקיר | ט' סיון התשע"ה