שביעית בעידן הגאולה התשע"ה

התנאים לחידוש החיוב מן התורה של מצוות השמיטה

הרב יצחק חרץ | ט' סיון התשע"ה