חמדת הדף היומי

האם יש בימינו קניין בבית דין חשוב

הרב בצלאל דניאל | תמוז תשע"ה