חמדת השבת

שיבת היוצאים למטרות הצלה בשבת

חלק ב'

חלק ב'

הרב בצלאל דניאל | כסליו תשפ"ד