חיי שרה

מעלתם של צדיקים

המיוחד בציון שנות חייה של שרה; אברהם אב המון גויים ושרה כולה ישראל; התאמתה של חברון לאבות; מעלתה של חברון למרות שהינה אדמת טרשים.

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | תשס"ג