ויצא

שנת יעקב

יעקב אבינו מרגיש צורך מיוחד להקדיש את עצמו ללימוד תורה ויראת שמים. לפיכך אינו נותן תנומה לעיניו ושינה לעפעפיו מתוך יגיעה עצומה להתעלות; ר' פנחס מדגיש את הצד ההפוך באישיותו של יעקב, הוא נקרא, שמש, שמש היא כמלך העולם. לאורה העולם עובד ופועל ואנשים נדברים אחד עם השני; ביאור עומק מעלת יעקב אבינו.

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | תשס"ב