בהר

פרשת בהר

על הקשר ועל ההבדלים שבין השמיטה ליובל, כמופיע בפרשתינו. מדוע השמיטה נקראת "שבת לה'", ושנת היובל מכונה "יובל היא"? ומדוע אלו מצוות התלויות בארץ, ולא נוהגות בכל מקום? ממתי מתקדשת שנת היובל - מיום כיפור או עוד מלפני כן?

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | אייר תשס"ג