כי תצא

סמיכות המצוות בפרשת כי תצא

בפרשה ישנם כמה מצוות שנסמכו זו לזו - מדוע?הסבר רש"י, טעם למצוות שילוח הקן על פי הרמב"ן; המצוות מחולקות לשלוש קבוצות; מדוע לא נתבאר שכר המצוות? פרשתינו מדגישה את הקשר ההדוק בין המצוות.

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | תשס"ב