תשובה

שני סוגי ווידויים

מתוך הספר "מאור התשובה"

מתוך הספר "מאור התשובה"

הרב מאור צוברי