ואתחנן

יראת שמים ובחירה חופשית

הרב אביעד מושקוביץ | אב תשע"ו