יום עיון תורני לכלכלה מודרנית- תשע"ו

מודלרים בנקאיים לבנקאות יהודית לכתחילה

מתוך יום עיון תורני לכלכלה מודרנית

מתוך יום עיון תורני לכלכלה מודרנית

הרב אראל סגל הלוי | כ"ו ניסן תשע"ו