מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

"ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה"

ליום זכר קודשו של רבנו, הרב צבי יהודה קוק זצ"ל:

הרב שי הירש | אדר תשפ