מעמד הר סיני ומתן תורה

התורה- המפגש עם דבר ה'

ההכנה למתן תורה: התבוננות בפסוקים ודברי התנאים, קבלת התורה, קיום המצוות.

הרב אברהם שילר | ב' סיון תשע"ו