קרבנות

מנחות- הלכה למעשה

הכנת המנחות, לישת הסולת ופרטי הדינים.

הרב יעקב סביר | ד' אב תשע"ו